2013-11-15 00:14 #0 av: [Kavring]

Detta rekommenderas alla katter att testas för innan parning. Men varför, och vad betyder dessa förkortningar egentligen? Vi har sammanställt en kort artikel.

HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy)

HCM är en genetisk sjukdom som bl.a. finns bland katter, men även hos andra djur och hos människor. Sjukdomen är ofta orsaken till hjärtfel, koagulerade blodkärl och plötslig död. Hjärtmuskeln är ofta onormalt tjock, vilket minskar hjärtas elasticitet och hjärtat pumpar inte lika effektivt som det egentligen borde. I och med detta kan även lungorna fyllas med vätska, och katten kan få svårt att andas, även om detta inte gäller för alla drabbade individer. Vissa individer kan även få blodproppar vilka gör dem förlamade i bakbenen. Veterinärer kan lyssna på hjärtat och avgöra ifall något är fel via stetoskop.

Det är viktigt att man låter sin katt bli undersökt flera gånger, eftersom det är svårt att ställa en HCM-diagnos, då det är en väldigt långsamt utvecklande sjukdom. Det bästa sättet att undersöka sin katt på är genom ultraljud hos en specialist. Detta är en sjukdom som tyvärr inte går att bota, däremot finns alternativ för att underlätta för sitt djur.

Källa: PawPeds

PKD (Polycystisk Njursjukdom hos katt)

Polycystisk njursjukdom är en sjukdom som främst påträffats bland perserkatter. PKD diagnostiseras enklast via ultraljudsundersökning, vilket också kan påvisa sjukdom i ett tidigt stadium, och man letar efter cystor. Det är viktigt att man undersöker katten tidigt, eftersom att sjukdomens symptom ofta visar sig sent i livet.

Symptomen är vanligtvis förstorade njurar och njursvikt. Det är cystorna som förstorar njurarna, vilket gör att de får en nedsatt förmåga. Andra symptom på att något inte stämmer med katten, och kan innebära PKD, är: depression, ingen eller minskad aptit, onormal törst, urinering och viktminskning. PKD är en dominant gen, och uppfödare har ett ansvar att inte avla på dessa djur. En PKD-negativ katt är också genetiskt PKD-fri. Sjukdomen är alltså relativt lätt att bli av med under ansvarsfull uppfödning.

Källa: SVERAK

HD (Höftledsdysplasi)

HD är en ärftlig defekt i ledskålen (i bäckenet). Det beror på att ledskålen inte är tillräckligt djup som den behöver vara, vilket innebär att höftledskulan inte passar in. Vidare innebär det att höftledskulan och ledskålen skaver mot varandra på ett sådant sätt som nöter bort det brosk som ska ligga emellan dessa. Detta innebär en stor smärta för katten, då benytorna skaver mot varandra. 

Katterna behöver nödvändigtvis inte visa att de har någon smärta, eftersom katter oftast döljer att de mår dåligt. Däremot kan det innebära att de inte rör sig lika mycket och inte gör lika mycket hopp och skutt som andra katter utan HD gör. Detta är något man främst bör intressera sig för som uppfödare, då man vill få ner HD-graderna så mycket som möjligt för avelsdjuren.

Källa: PawPeds

Denna artikel publicerades ursprungligen på Britter iFokus, och är skriven av Kavring.